Banner kantoor verlichting
Logo R&G Verlichting

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg

R&G Verlichting profileert zich als een "Groen" bedrijf, op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het beleid van R&G Verlichting is erop gericht om kwaliteits-, arbo- en milieuzorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft R&G Verlichting het VGWM zorgsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

Inventarisatie van uw verlichting

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Namens de directie van R&G Verlichting,
Datum: 16 maart 2019 Directeur
J. Rooijakkers


R&G Verlichting beleid inzake ethiek

Het is het beleid van R&G Verlichting om bij het zaken doen de grootst mogelijke integriteit te betrachten. Een reputatie van integriteit is op zich van groot belang voor de onderneming.

Medewerk(st)ers moeten ervan doordrongen zijn dat de wijze waarop resultaten worden behaald van essentieel belang is voor R&G Verlichting en tevens voor de continu ïteit van de relatie van R&G Verlichting met haar opdrachtgevers. Ook worden medewerk(st)ers aangemoedigd om open en eerlijk te zijn ten aanzien van hun chefs, accountants en collega's met betrekking tot alle transacties.

Van even groot belang is de eerlijkheid van leidinggevenden en de naleving van beleidsverklaring, administratieve regels en procedures. R&G Verlichting kan niet overleven zonder juiste boekhouding, budgetvoorstellen en economische evaluatie van projecten.

Niet naleving van het bovenstaande zal onvermijdelijk onder de aandacht van de directie worden gebracht.

Namens de directie van R&G Verlichting,
Directeur
J. Rooijakkers

Certificeringen
Overzicht Contact opnemen
Terug naar boven
Wij werken voor:
Logo BAM Logo Philips NV Logo Peijnenburg Logo MCB Nederland Logo Strukton Workshpere Logo Arbo Rotterdam Logo DPI Logo Hightech Campus Eindhoven Logo IAK Verzekeringen Logo Suiker Unie Logo Tiger Logo Vlisco